Muzeum Ziemi Piskiej

LOGO

 

Kontakt:
Muzeum Ziemi Piskiej
12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7
tel./fax: (0-87) 423-22-64
e-mail: mzppisz@wp.pl

strona internetowa: http://www.muzeumziemipiskiej.pl/

2017 rok:

Księga „Sculptura historiarium et temporum memoratrix”

Książka wydana przez Christopha Weigelsa w Norymberdze w 1726 roku. W podtytule znalazła się adnotacja, iż jest to zbiór najciekawszych historii od początku świata do dnia dzisiejszego. Księga stanowiła wówczas podręcznik dla studentów oraz miłośników historii. Kilkuset stronnicowa publikacja zawiera opisy w języku staroniemieckim, ciekawe ilustracje oraz mapy. Jest to jeden z kilku zachowanych do dzisiaj egzemplarzy tej pozycji.

Ława z ornamentyką łowiecką

Mebel wykonany z litego drewna, eksponowany na co dzień w Muzeum Ziemi Piskiej. Uwagę przykuwają bogate zdobienia wykonane w formie płaskorzeźby. Ornamenty zdobnicze nawiązują do tradycji polowań. Ilustracje przedstawiają łowczych, którzy podczas polowań wykorzystywali łuki i asystę psów myśliwskich. W centralnym miejscu motywu umieszczonego na oparciu, na proporcu zawieszonym na szczycie zamkowej wieży, widnieje data 1780.

 Kancjonał mazurski
Modlitewnik zawierający pieśni religijne, modlitwy i rozważania. Jego pojawienie się w XVI wieku jest ściśle związane z ruchem reformatorskim w zachodniej Europie. Potoczna nazwa wskazuje, że późniejszych latach był on skierowany do ludności mazurskiej, wówczas w zdecydowanej większości wyznania ewangelickiego. Praktyki religijne stanowiły ważny element życia codziennego Mazurów. Kancjonał mazurski pozostaje obiektem badań specjalistów różnych dziedzin, m.in. jako przykład kształtowania świadomości językowej mieszkańców Prus Wschodnich.

2016:

1.  Macewa z grobu Ernestyny Lewkonia zmarłej 14.03.1879 r.

IMG_1020

2. Rzeźby drewniane: Jezus Chrystus, św. Piotr oraz św. Paweł – pochodzą z cmentarza rodziny Kullak – Ublick wykonane zostały około 1810 roku u artysty rzeźbiarza w Toskanii (we Włoszech).Po przywiezieniu z Włoch zostały umocowane w niszach w murze cmentarnym – miejscu pochówków rodziny Kullak – Ublick.

 

Figury

3. Mapa rybackich zaciągów, tzw. „toni” na dzierżawionych jeziorach z 1894 roku

1. Śniardwy – 310 toni

2. Białoławki – 17 toni

3. Seksty – 9 toni

4. Kaczerajno – 3 tonie

5. Tuchlin – 6 toni R-m: 467

6. Warnold – 22 tonie

7. Wejsuny – 4 tonie

8. Bełdany 96 toni

Wszystkie miejsca zaciągów zostały oznaczone i ponumerowane. Ich nazwy lokalne zapisane zostały w dwóch kolumnach: w języku polskim oraz niemieckim. Mapę sporządził, zestawił i ponumerował Starszy Mistrz rybacki i kapitan w stanie spoczynku w 1894 roku.

Mapa

4.  Możdżenie tura. Wiek znaleziska określono metodą radio – węglową i oceniono na 3750 lat Znalezione w miejscu budowy nowej przeprawy mostowej w latach 2007-2009.

IMG_1028

5. Żarna „dłubanka” z Uścian, XIX wiek wydrążone w jednym pniu sosnowym w którym osadzony jest kamień dolny z możliwością regulacji jego wysokości.

Żarna