BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej – Galeria Studio

file

BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej – Galeria Studio

adres: Ruska 46a/301 Wroclaw 71 781 55 02
strona internetowa: http://bwa.wroc.pl/?cat=16

2018 rok:

W poszukiwaniu sensu życia – Nomadic State (Stach Szumski&Karolina Mełnicka) (http://bwa.wroc.pl/?tf_events=w-poszukiwaniu-sensu-zycia-nomadic-state-karolina-melnicka-i-stach-szumski)

W poszukiwaniu sensu życia

Nomadic State (Karolina Mełnicka i Stachu Szumski)

W poszukiwaniu sensu życia - Nomadic State_1

W poszukiwaniu sensu życia - Nomadic State_2

W poszukiwaniu sensu życia - Nomadic State_4

Nomadic State to być może najmniejsze państwo świata. Choć pozbawione jest określonej lokalizacji, pojawia się wszędzie tam, gdzie dwójka tworzących je artystów – Karolina Mełnicka i Stach Szumski. Wpisuje się tym samym w tradycje micronations, fikcyjnych państw zakładanych przez entuzjastów (jak Sealand i Hutt River) czy krajów powoływanych do życia w formie projektów artystycznych (Komar and Melamid). Pochopnie jednak (i optymistycznie) byłoby uznać, że nie są oni elementami międzynarodowej polityki. Poza typowymi atrybutami, stają za nimi realne ideologie.

Nomadic State to być może najbardziej mobline państwo w Polsce. Przemieszczają się wszystkimi możliwymi środkami transportu, by znaleźć odpowiedź na zadane przez siebie pytania. Do Ałtaju w głębokiej Syberii, do Japonii i na koreańską wyspę Julu dotarli, by znaleźć sens życia. O jego istotę i cel zapytali podczas swojej podróży szamanów.

Daniel Pinchbeck w książce Przełamując umysł zwraca uwagę, że w czasie globalnych kryzysów ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, że wykorzystujemy wszystkie zasoby, które posiadamy – bez względu na to, czy są to dzieła artystyczne, polityczne, usługowe czy edukacyjne – w celu uzdrowienia naszych rodzin, naszych społeczności, naszej ziemi i nas samych. „We współczesnym świecie artysta przyjmuje rolę szamana” dodaje autor, wskazując na kierunek, który dziś jest szczególnie aktualny w sztuce.

Jednak Nomadic State nie chce być szamanem – nie szykuje dla nas gotowej odpowiedzi i nauki, którą moglibyśmy przyjąć. Dokumentalny charakter ich podróży, zostaje zinterpretowany przez artystów w typowym dla ich praktyki antykapitalistycznym i kontra ekonomicznym wymiarze. Opowieści napotkanych, azjatyckich duchownych przeplatają się z wizualnymi wspomnieniami z podróży: trashowymi pamiątkami z miast molochów, kuriozami koreańskich prowincji, niezrozumiałymi znakami, tajnymi kodami. Co tu znajdujemy: szamanów i szamanki, symbole (znaki, obiekty, litery), poszukiwanych ludzi w Japonii, koreańskie żółte strony (Yellow Pages), przez które wchodzimy na wystawę, plastikową Koronę Sili czy rekonstrukcje petroglifów z Ałtaju wyryte w betonowym autostradowym klocku. Nomadic State miesza porządki, wyciągając poszczególne elementy ze zróżnicowanej azjatyckiej kultury – rysy, fragmenty, tropy, którym każe współistnieć. Pozorny uniwersalizm nie zawiera się jednak w jednym źródle (co według niektórych badaczy jest cechą szamanizmu), ale stanowi patchworkowy obraz globalizacji.

Podróż Mełnickiej i Szumskiego nie ma w sobie nic z romantycznej, amerykańskiej kontrrewolucji, zainteresowanej New Age, jest daleka od pragnienia dzikiej transformacji (w zwierzę? w ducha?), nie rości sobie prawa do objawionych mądrości. W dokumentacji podróży w poszukiwaniu sensu życia, artyści tworzą wizualne zagadki, stanowiące dystopijne dopełnienie kulturowego zawłaszczenia i korporacyjnego wyzysku – kiedy znaczące praktyki stają się utowarowione i tracą swoją prawdziwą wartość w świecie.

Nomadic State to być może najbardziej szamańskie państwo we Wrocławiu. Dziś w galerii Studio BWA Wrocław możemy zobaczyć efekty ich geograficznych podróży w głąb Azji i psychodelicznych podróży w zaświaty. Zapraszamy.

Kurator: Michał Grzegorzek.