Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Międzynarodowe Centrum Kultury

adres: Rynek Główny 25, Kraków
strona internetowa: www.mck.krakow.pl

2017 rok:

listę obiektów ogłosimy niedługo 🙂

2016 rok:

informacje znajdują się na stronie internetowej MCK

2015 rok:

informacje zostaną podane wkrótce, lub dostępne są na stronie internetowej MCK

2013 rok:

Dzieła:
1. Szczególny przykład matczynej miłości do dziecka
Adriaen Collaert ( o k . 1 5 6 0 – 1 61 8 )
wg Johannesa Stradanusa (1 5 2 3 – 1 6 0 5 )
Antwerpia , lata 80. X V I w. , wyd. P h i l i p s Gal l e (1 5 3 7 – 1 61 2 )

2. Justynian otrzymuje od mnichów tubę z jajeczkami jedwabników
Philips G al l e (1 5 3 7 – 1 61 2 ) ( ? )
wg Johannesa Stradanusa (1 5 2 3 – 1 6 0 5 )
Antwerpia , o k . 1 5 9 1 , wyd. P h i l i p s Galle
miedzioryt ; 2 0 5 × 2 6 9 m m ; n r i nw. alb. 2 8 5 / 8

3. Wodotryski
Pierre – Laurent Auvray (1 7 3 6 – 1 781 ? )
wg Jean-Honore Fragonarda (1 73 2 – 1 8 0 6 )
Paryż , 2 . poł . X VI I I w. , wyd. Jean Alibert ( z m . 1 787) ,
Chevin ( czynny 2 . poł . X VI I I w ) .
akwaforta , mi edziory t ; 2 8 6 × 4 1 4 mm (odbitka
obcięta u góry do znaku płyty) ; n r i nw. 6 3 0 6

4. Maria Sybilla Merian , rytowniczka , entomolog
Jacob u s Houbrak e n (1 6 9 8 – 1 7 8 0 )
wg Georga Gsell a (1 6 7 3 – 1 74 0 )
Amsterdam , 1 . ćwierć XVIII w.
akwaforta , miedzioryt ; 1 6 5 × 1 2 2 mm ;

5. N i e można obronić się przed przeznaczeniem (Sposobność)
Dirck Volkertszoon
Coornhert (1 5 2 2 – 1 5 9 0 )
Północne Niderlandy, 2 . poł . X VI w.
akwaforta , m i e dz ioryt ; 2 1 0 × 248 mm;

 

Pin It