Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

20140212232242_10

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

adres:  Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków
strona internetowa: manggha.pl

2019 rok:

W 2019 roku pokażemy dzieła:

Japonia moja miłość

Andrzej Wajda, Kiyomizu-dera, 1987
Rysunek piórkiem
Kolekcja Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Katsushika Hokusai, Wielka fala w Kanagawie, 1829-1833
Drzeworyt

Koji Kamoji, Księżyc Sasakiego, 1995
Technika mieszana
Muzeum Sztuki w Łodzi

Seria prac dedykowana przyjacielowi, który zmarł śmiercią samobójczą.
Immanentną cechą sztuki Kamojiego, realizowanej w prostych materiałach — kamienie, woda, pustka, linia — jest prostota i synteza. Istota jego sztuki sprowadza się w pierwszym rzędzie do pojmowania sensu sztuki (malowania) i postrzegania natury. Dla niego ostatecznym celem malarstwa jest, podobnie jak dla japońskich mistrzów, przedstawienie „ducha przedmiotów”, dotarcie do istoty rzeczy.

Koji Kamoji, Mandala Księżyc, 1966
Kolekcja Artysty

Koji Kamoji, Sen, 2019
Instalacja

„W postawie Zachodu ważna jest walka, ekspansja, indywidualizm, logiczne myślenie. W tradycyjnym świecie Wschodu ważniejsze jest drążenie w głąb, szukanie rozwiązań wewnątrz. Ja chciałbym znaleźć to, co jest wspólne w sztuce zachodniej i wschodniej. Myślę o duchowości, w średniowieczu sztuka była bardziej skierowana ku wartościom duchowym, później tę duchową intensywność straciła. Sztuka współczesna znowu tej duchowości szuka. Wschód, goniąc Zachód, utracił swą zdolność odczuwania. W tym sensie Wschód i Zachód muszą znaleźć wspólną wrażliwość wzrokową, odczuwanie, a więc odbiór bardziej bezpośredni” (Koji Kamoji).

2018 rok:

obiekty ogłosimy wkrótce :