Muzeum Ziemi Bieckiej

SIW_BIECZ-page-001 (2)

Muzeum Ziemi Bieckiej

Adres: ul Kromera, 38-340 Biecz
strona internetowa: www.muzeum.biecz.pl

2018 rok:

„Sztuka sakralna Biecza”

Niezwykle interesującą grupę zabytków w zbiorach Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu stanowi kolekcja rzeźby drewnianej. Tworzą ją głównie dzieła lokalnie działających warsztatów. Dominuje rzeźba sakralna  z okresu od XIV–XVIII w., pochodząca w większości z niezachowanych bieckich kościołów. Niektóre z figur znajdowały się w kapliczkach przydrożnych, do których trafiły po usunięciu ze świątyń. W drodze przekazu i zakupu obiekty weszły do kolekcji muzealnej.

Ekspozycja obejmuje rzeźbę warsztatową snycerzy bieckich z okresu gotyku, renesansu i baroku. Na ekspozycji znajdują się późnogotyckie rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana, które pochodzą z tzw. Grupy Ukrzyżowania, prawdopodobnie  z belki tęczowej, św. Cecylia, , św. Anna, św. Diakon, te rzeźby to przykład XVI-wiecznych rzeźb ołtarzowych, na ten sam okres datowane są kolejne dwie rzeźby: Wacław Czeski oraz król Kazimierz Wielki. Sposób przedstawienia króla Kazimierza Wielkiego – wydrążenie tyłu – wskazuje, że jest to rzeźba ołtarzowa, przyścienna. Tył nie został dopracowany, gdyż figury umieszczane na ołtarzu były zwrócone przodem do widza. Rzeźba ta znajdowała się w wystroju jednego z niezachowanych kościołów w Bieczu. Kolejnym cennym zabytkiem jest rzeźba Chrystusa na krzyżu z XVI w. który znajdował się w szpitalu św. Ducha. Wiek XVII reprezentowany jest przez manierystyczną rzeźbę świętej z książką. Kolekcję zamyka św. Florian, rzeźba powstała w poł. XVIII wieku. Kolekcję rzeźby dopełniają renesansowe świeczniki ołtarzowe. Świeczniki z kolekcji muzeum posiadają prostą formę, wykonane są z drewna, toczone, z polichromią w kolorze czerwonym. Dużych rozmiarów świecznik paschalny posiada dodatkowo rzeźbienia. Obiekty te są zapewne dziełami bieckich snycerzy. Świeczniki pochodzą z klasztoru OO. Franciszkanów w Bieczu. Ze względu na postępujący proces destrukcji świeczniki zostały wycofane z kultu i przekazane do muzeum. Na ekspozycji możemy obejrzeć także obrazy: Chrystus i Madonna, Chrystus ubiczowany, Chrystus na krzyżu oraz portret sarmacki Jana Wielopolskiego, starosty bieckiego z poł. XVII w.

25. Gotycka herma relikwiarzowa, XV w

Herma relikwiarzowa.

Herma czyli średniowieczny pojemnik do przechowywania relikwii, snycerskiej roboty, ze szczątkowymi śladami polichromii, pochodzi z XV wieku. Rzeźba wykonana w drewnie, przyścienna,  przedstawia popiersie mężczyzny – starca z ekspresyjną, pełną wyrazu twarzą, z długą brodą i falistymi włosami opadającymi na czoło i ramiona. Rozdwojona długa broda, wąsy ułożone w misterne loki. Na piersiach pozostałość relikwiarzowa.

_DSC6530

Madonna Bolesna.

XV – wieczna rzeźba gotycka snycerskiej roboty, wykonana w drewnie, pełnoplastyczna, polichromowana. Pochodzi z niezachowanego kościoła św. Ducha w Bieczu. Rzeźba o wysokości 120 cm przedstawia Madonnę ze złożonymi do modlitwy  rękami, głową lekko pochyloną. Twarz o prostym, wąskim nosie i małych ustach Głowa Madonny okryta jest rąbkiem płaszcza narzuconego na czerwoną suknię; płaszcz układa się w długie, załamujące się  fałdy. Pochodzi z warsztatu bieckiego.

 

2017 rok:

_DSC4410

Propozycje eksponatów:

Rzeźba- święta z książką – ok.1630 r.
Szklana monety- XVII w.
Rura wodociągowa – XV/XVI w.
Kołatka obrzędowa – XIX w.
Puszczadło do krwi – XIX w.

2016 rok:

1. Dzwon „Urban” z 1382 r. odlany w Nowej Wsi Spiskiej, dzwoniący blisko 600 lat przy kościele p.w.

Bożego Ciała w Bieczu.

2. „Madonna ze szczygłem” XVI wieczny obraz wykonany w stylu szkoły włoskiej.

3. Moździerz marmurowy do ucierania mas i maści z XVIII w.

4. Maszyna do liczenia firmy National Cash Register z Dayton (stan Ohio), wykonana w filii tejże firmy

w Wiedniu na początku XX w.

5 .Avicenna (980-1037) „Liber Canonis de Medicinus” Wenecja 1562 r.