Żydowski Instytut Historyczny

zih-pl

Żydowski Instytut Historyczny

adres: ul. Tłomackie 3/5, Warszawa tel.: (22) 827 92 21
strona internetowa: http://www.jhi.pl/

2018 rok:

Wśród eksponatów, które zaprezentujemy tego dnia znajdą się:

Podloga

Ślady ognia – Ślady wielkiej historii widać u nas na każdym kroku – już przy okazji samego wejścia do naszego budynku można w holu zobaczyć fragmenty spalonej podłogi. Niewiele osób wie, że są one pokłosiem wydarzenia z 16 maja 1943 roku.

bankabb

Bańka na mleko – jedna z dwóch baniek, w których przechowywana była druga część Archiwum Ringelbluma (ukryta w lutym 1943 r. w piwnicy budynku przy Nowolipkach 68, odnaleziona w grudniu 1950 r.)

 

Testamenty z Archiwum Ringelbluma – Noc z 2 na 3 sierpnia 1942 roku, Izrael Lichtensztajn oraz jego dwaj uczniowie zakopują pierwszą część dokumentów Archiwum Ringelbluma. Pomocnikami Lichtensztajna byli jego dwaj uczniowie – dziewiętnastoletni Dawid Graber i osiemnastoletni Nachum Grzywacz. W swoich testamentach, które dołączyli do innych tekstów archiwum, spisali nie tylko to, co działo się na ulicach getta podczas wysiedlenia. Są w nich troska o najbliższych i strach o własny los, ale i duma z wypełniania misji najwyższej wagi, w której widzieli sens ostatnich dni życia. Dawid i Nachum zginęli w czasie likwidacji getta, latem 1942 roku.

ZIH C-339

Zwój Tory (rodał) podarowany nieznanej synagodze w roku 1802 przez rabiego Jozefa z gminy w Tarnowie. Zwój Tory to nawinięty na dwa drążki pergamin z przepisanym odręcznie hebrajskim tekstem Tory (Pięcioksięgu Mojżeszowego).

 

parochet

Zasłona na świętą arkę (parochet) podarowana synagodze w Wielowsi na Śląsku w roku 1783. Słowo parochet, zostało zaczerpnięte z tekstu Tory (Pięcioksięgu Mojżeszowego). Oznacza ono tam specjalną zasłonę oddzielającą w Przybytku (Namiocie Spotkania), a później także Świątyni Jerozolimskiej miejsce zwane „Świętym Świętych”, w którym stała Arka Przymierza.