Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

strona internetowa: www.mnk.pl

2019 rok:

Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć obrazy:

1. Leon Wyczółkowski, Widok z Wawelu w Krakowie, 1913
2. Olga Boznańska, Dziewczynka z chryzantemami, 1894
3. Leon Wyczółkowski, Portret Ireny Solskiej, 1898
4. Paon, płótno zbiorowe bywalców Kawiarni Teatralnej, 1897-1898
5. Włodzimierz Tetmajer, Święcone, 1897

2018 rok:

W tym roku Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na Dzień Wolnej Sztuki na wystawę czasową „Wyspiański” w Gmachu Głównym. Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć:

1. Projekty polichromii do kościoła Franciszkanów w Krakowie
2. Projekt witraża „Kazimierz Wielki” do katedry na Wawelu
3. Widoki z okna pracowni na Kopiec Kościuszki
4. „Planty o świcie”
5. Projekt witraża „Apollo” do Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie

2017 rok:

Lista obiektów omawianych w Muzeum Narodowym w Krakowie:

Zbigniew Pronaszko, Projekt pomnika Adama Mickiewicza dla Wilna/ Galeria
Sztuki Polskiej XX wieku w Gmachu Głównym (prowadzenie: Andrzej Szczerski
– Z-ca Dyrektora ds. Naukowych)
Tadeusz Ajdukiewicz, Portret Heleny Modrzejewskiej/ Galeria Sztuki
Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (prowadzenie: Łukasz Gaweł – Z-ca
Dyrektora ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji)

2015 rok:

Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, Galeria Sztuki Starożytnej
Sarkofag egipski z mumią młodej kobiety Tachenemti, 2. połowa VIII w. p.n.e

Pałac Biskupa Erazma Ciołka
Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”
„Piękna Madonna z Krużlowej”, ok. 1410

Galeria „Sztuka Cerkiewnej Dawnej Rzeczypospolitej”
„Mandylion”, XV/XVI w.

Wystawa „Kraków na wyciągnięcie ręki”
Grobowiec króla Władysława Łokietka, między 1325 a 1350 (oryginał)

Dom Józefa Mehoffera
Józef Mehoffer, „Wiara, nadzieja, miłość”, 1902–1905

Dom Jana Matejki
Jan Matejko, „Otrucie królowej Bony”, 1859

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Jan Matejko, „Hołd pruski”, 1882

Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Tadeusz Kantor, „Ambalaż Hołdu pruskiego według Jana Matejki”, 1975

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
Denary Bolesława Chrobrego

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
Bertel Thorvaldsen, „Merkury przed zabójstwem Argosa”, 1820–1829

2014 rok:

Ośrodek Kultury Europejskiej – EUROPEUM
Pl. Sikorskiego 6

Dirk van Baburen (naśladowca), Zaparcie się św. Piotra
Josef Flossmann, Potop (Matka z dziećmi/Barbarzyńska matka chroni swe dzieci)

Galeria Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Rynek Główny 1-3

Michał Stachowicz, Przysięga Kościuszki
Henryk Siemiradzki, Pochodnie Nerona
Władysław Podkowiński, Szał

Dom Jana Matejki
Ul. Floriańska 41

Jan Matejko, Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego
Jan Matejko, Zabicie Wapowskiego

Dom Józefa Mehoffera
Ul. Krupnicza 26

Józef Mehoffer, Czerwona parasolka
Józef Mehoffer, projekt kurtyny dla Teatru Miejskiego w Krakowie

Kamienica Szołayskich
Pl. Szczepański 9

Jacek Malczewski, Derwid
Witold Wojtkiewicz, Zuzanna i starcy

Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Al. 3 Maja 1

Wojciech Weiss, Demon
Andrzej Pawłowski, Sarkofagi krakowskie (Ja, Ty, On, Ona, Ono)

 

2013 rok:

Dzień Wolnej Sztuki miał miejsce w pięciu oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie:

1. Oddział Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41

– Jan Matejko, Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi list do papieża z wiadomością o zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem
– Jan Matejko, Otrucie królowej Bony
– Jan Matejko, Carowie Szujscy na Sejmie Warszawskim
– Jan Matejko, Studium zbroi Stefana Batorego

2. Oddział Galeria Sztuki Polskiej XIX Wieku w Sukiennicach, Rynek Główny 3

– Jan Matejko, Wernychora, 1883 – 1884
– Jan Matejko, Iwan Groźny, 1875
– Jan Matejko, Hołd pruski, 1882
– Jan Matejko, Portret Mikołaja Zyblikiewicza, 1887

3. Oddział Dom Józefa Mehoffera, ul. Krupnicza 26

– Wystawa „Tancerka. Rosario Guerrero w grafice i rysunkach Józefa Mehoffera”
– Meduza + naszyjnik Meduzy
– Portret żony na tle Pegaza
– Witraże do kaplicy grobowej Grauerów w Opawie
– Witraż „Vita Somnium Breve”

4. Kamienica Szołayskich, Plac Szczepański 9

– Planty z widokiem na Wawel” Stanisław Wyspiański
– „Pejzaż ze stogiem” Władysław Podkowiński
– „Wnętrze” Olga Boznańska
– „Portret Stanisława Ignacego Witkiewicza” Władysław Ślewiński

5. Oddział Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Kanonicza 17

– Hans Dürer (1490 – 1535) [?], Św. Hieronim pokutujący, 1526 r.
– Retabulum ołtarzowe, z Korzennej, około 1525 r.
– Epitafium Grzegorza Nożownika, 1532 r.
– Wacław z Oświęcimia, Męczeństwo dominikanów z Como, z klasztoru dominikanów w Krakowie, 1599 r.
– Portret Jana Herburta, około 1570 r.

2012 rok:

Dzień Wolnej Sztuki miał miejsce w sześciu oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie:

1. Gmach Główny – Galeria Sztuki Polskiej XX Wieku, al. 3 Maja 1

– Olga Boznańska, Portret Pawła Nauena, 1893
– Leon Tarasewicz, Bez tytułu, instalacja, 2005
– Stanisław Ignacy Witkiewicz, Firma portretowa „S.I. Witkiewicz”, 1925
– Tadeusz Kantor, Pokój Odysa, rekonstrukcja scenografii do spektaklu Powrót Odysa, 1944
– Alina Szapocznikow, Zielnik, poliester, 1972

2. Galeria Sztuki Polskiej XIX Wieku w Sukiennicach, Rynek 3

– Władysław Podkowiński, Szał, 1894
– Jan Matejko, Wernyhora, 1883 – 1884
– Piotr Michałowski, Żydzi, 1845 -1855
– Władysław Podkowiński, Pejzaż ze stogiem, 1893

3. Dom Józefa Mehoffera, ul. Krupnicza 26

– Józef Mehoffer, Witraż Vita Somnium Breve, 1906
– Józef Mehoffer, Czerwona parasolka, 1917
– Józef Mehoffer, Na letnim mieszkaniu, 1904
– Józef Mehoffer, Meduza, 1904
– Józef Mehoffer, Witraż opawski

4. Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. Pijarska 8, Galeria Sztuki Starożytnej

– Sarkofag Tachenemti, Egipt, połowa VII w. p.n.e.
– Posąg kobiety, Rzym, 1 połowa I w.
– Fragment sarkofagu wczesnochrześcijańskiego, Rzym, III/IV w.

5. Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41

– Salon Jana Matejki
– Jan Matejko, Anioł, projekt polichromii kościoła Mariackiego
– Jan Matejko, Wyjście żaków z Krakowa
– kopia obrazu Jana Matejki, Kasztelanka
– Jan Matejko, Otrucie królowej Bony

6. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17

– Matka Boska z Dzieciątkiem, z kościoła w Krużlowej Wyżnej, około 1410 r.
– Epitafium Wierzbięty, z Branic, przed 1425 r.
– Ukrzyżowanie (tzw. duże), z kościoła w Korzennej, około połowy XV w.
– Pieta, z Biecza, około 1340 r.
– Rzeźba – w gablocie otwartej: Święta z warkoczem, z Małego Rynku w Krakowie, ok. 1430 r.

 

Pin It