Muzeum Pałac Herbsta

be19270aab133d08150cfa2e705d1ef3

Muzeum Pałac Herbsta

adres: Przędzalniana 72, 90-338 Łódź
strona internetowa: palac-herbsta.org.pl

2018 rok:

Lista dzieł biorących udział w tym roku w Muzeum Pałac Herbsta,
oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi:

Olga Boznańska - Portret Eugene’a Gondona, ok. 1925 (1)

1. Olga Boznańska, Portret Eugène’a Gondona, ok. 1925

Aleksander Gierymski - Brama na Starym Mieòcie, 1883
2. Aleksander Gierymski, Brama na Starym Mieście, 1883

Maksymilian Gierymski - Poch¢d uàan¢w polskich w 1830 r., ok. 1869
3. Maksymilian Gierymski, Pochód ułanów polskich w 1830 r., ok.
1869

Ludwik de Laveaux - Paryæ w nocy, Noc paryska, Ulica paryska wieczorem, 1892-1893
4. Ludwik de Laveaux, Paryż w nocy/Noc paryska/Ulica paryska
wieczorem [1892-1893]

Jacek Malczewski - Thanatos II, 1899
5. Jacek Malczewski, Thanatos II, 1899