Żydowskie Muzeum Galicja

1478__76b9eb2748

Żydowskie Muzeum Galicja

adres: Dajwór 18, Kraków
strona internetowa: www.galiciajewishmuseum.org

2018 rok:

Po informacje na temat Dnia Wolnej Sztuki zapraszamy na https://www.facebook.com/events/1763404433726726/

 

2017 rok:

Po informacje na temat Dnia Wolnej Sztuki zapraszamy na stronę  muzeum.

2016 rok:

3e80707e-6aa8-40fa-bac0-1ce2bfb5c46c

  1. Elias Grossman „Kolonia im. Feliksa Warburga (Kolonia Warburga), założona przez Joint dla bezdomnych żydowskich uchodźców. Brześć Litewski (obecnie Brest na Białorusi), 1923”

Zdjęcie z wystawy pt.  „Ratunek, pomoc i odbudowa. 100 lat Jointu w Polsce”. Pochodzi z amerykańskich archiwów American Jewish Joint Distribution Committee, organizacji humanitarnej, która od 1914 roku wspiera społeczności żydowskie w Polsce i innych krajach. Wystawa ta obrazuje ogrom pracy nad zapewnianiem opieki i pomocy osieroconym dzieciom, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim, uchodźcom. Pozwala dostrzec ludzi zwykle niedostrzeganych – najuboższych i najbardziej potrzebujących, przecząc tym samym wielu wciąż żywym uprzedzeniom i stereotypom dotyczącym polskich Żydów.

3f23dbdc-f073-4acb-886b-cdb941f6fdb9

2. Ryszard Apte „Strach przed nocą”

Rysunek Ryszarda Aptego (1922-1942) stanowi część cyklu „Niepokój” i wraz z innymi jego pracami była prezentowana w Żydowskim Muzeum Galicja w 2012 roku na wystawie pod tym samym tytułem. Cykl ten powstawał w czasie II wojny światowej, w latach 1939-1941, kiedy Ryszard Apte, żydowski artysta z Krakowa, przebywał w Wieliczce. Jego prace, będące unikatowym zapisem Zagłady, odnalezione zostały w Wieliczce w 2009 roku.

3. Hedva Ser „Pęknięcie i nadzieja”

Rzeźba Hedvy Ser (ur. 1948), francuskiej artystki o polsko-żydowskich korzeniach, należąca do cyklu „Destrukcja i odrodzenie”. Rzeźby z tego cyklu to surowe bryły z brązu, które są artystycznymi przedstawieniami poszczególnych faz niekończącego się cyklu destrukcji i odradzania się. Artystka, inspirowana myślą kabalistyczną, starała się uchwycić ów ciągły proces dezintegracji i odnowy, odnosząc go do historii Żydów w Polsce.

659246ec-aa38-469b-81b5-c042b1b401ff

4.  Faye Schulman „Polowy stół operacyjny oddziału “Szisz”

Zdjęcie pochodzi z wystawy pt. „Oblicza oporu. Wojennne fotografie autorstwa Faye Schulman, żydowskiej partyzantki”. Schulman czasie II wojny  światowej przez dwa i pół roku walczyła w sowieckiej brygadzie partyzanckiej w lasach przy dawnej granicy polsko-radzieckiej (dzisiejsza Białoruś). Jednocześnie nie przestawała ona fotografować, dokumentując zarówno walkę, jak i życie codzienne  partyzantów.

 

 

2015 rok: 

1. Esther Niesenthal Krinitz „Czarne niebo nad nami”
Jedna z niezwykłych prac Esther Niesenthal Krinitz (1927-2001) pochodząca z wystawy czasowej „Obrazy przetrwania. Opowieść Esther Nisenthal Krinitz” prezentowanej w 2014 roku w Żydowskim Muzeum Galicja. Esther, polska Żydówka ocalona z Zagłady, po II wojnie światowej wyemigrowała do USA. Tam w latach 70. XX wieku powstały jej pierwsze wyszywane, haftowane obrazy, za pomocą których starała się opowiedzieć swoim urodzonym w Ameryce córkom o życiu w przedwojennej Polsce i tragicznych wojennych doświadczeniach.

2. Wilhelm Zew Aleksandrowicz „Krakowscy Żydzi na Rynku Głównym, przed Sukiennicami”
Fotografia ta była istotnym elementem wystawy czasowej „Polska i Palestyna – dwie ziemie i dwa nieba”, którą Żydowskie Muzeum Galicja prezentowało w 2011 roku. Zdjęcia Aleksandrowicza dokumentujące życie społeczności żydowskiej Krakowa w latach 30. XX wieku to ogromna i często zaskakująca kolekcja o wielkiej wartości historycznej. Każda z jego fotografii – również ta – skłania do zastanowienia nad konkretnymi aspektami historii krakowskich Żydów i relacji polsko-żydowskich.

3. NN „Szkoła żydowska w Dębicy”
Zdjęcie nieznanego fotografa prezentowane jest obecnie w Żydowskim Muzeum Galicja na wystawie „Ratunek, pomoc i odbudowa. 100 lat Jointu w Polsce”. Pochodzi z amerykańskich archiwów American Jewish Joint Distribution Committee, organizacji humanitarnej, która od 1914 roku wspiera społeczności żydowskie w Polsce i innych krajach. Wystawa ta obrazuje ogrom pracy nad zapewnianiem opieki i pomocy osieroconym dzieciom, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim, uchodźcom. Pozwala dostrzec ludzi zwykle niedostrzeganych – najuboższych i najbardziej potrzebujących, przecząc tym samym wielu wciąż żywym uprzedzeniom i stereotypom dotyczącym polskich Żydów.

4. Ryszard Apte „Śmierć męczeńska św. Sebastiana”
Rysunek Ryszarda Aptego (1922-1942) stanowi część cyklu „Niepokój” i wraz z innymi jego pracami był prezentowany w Żydowskim Muzeum Galicja w 2012 roku na wystawie pod tym samym tytułem. Cykl ten powstawał w czasie II wojny światowej, w latach 1941-1942, kiedy Ryszard Apte, żydowski artysta z Krakowa, przebywał w Wieliczce. Jego prace, będące unikatowym zapisem Zagłady, odnalezione zostały w Wieliczce w 2009 roku.

5. Chris Schwarz „Opuszczona synagoga w centrum Krakowa”
Fotografia autorstwa Chrisa Schwarza (1948-2007) jest jednym z kluczowych elementów pierwszej części wystawy głównej Żydowskiego Muzeum Galicja „Śladami Pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski”. Podobnie jak inne zdjęcia z tej wystawy, daje się odczytywać na wielu poziomach i interpretować na wiele sposobów.

6. Hedva Ser „Eksplozja”
Rzeźba Hedvy Ser (ur. 1948), francuskiej artystki o polsko-żydowskich korzeniach, należąca do cyklu „Destrukcja i odrodzenie”. Rzeźby z tego cyklu to surowe bryły z brązu, które są artystycznymi przedstawieniami poszczególnych faz niekończącego się cyklu destrukcji i odradzania się. Artystka, inspirowana myślą kabalistyczną, starała się uchwycić ów ciągły proces dezintegracji i odnowy, odnosząc go do historii Żydów w Polsce.